top of page
  • Obrázek autoraDominika Čechová, M.A.

Porod? Peklo!

Negativní zkušenosti s prvním porodem mohou být ovlivněny celkovým stresem prvorodičky z mateřství obecně. Pokud je po porodu navázán pozitivní vztah s dítětem a žena se stane skutečnou matkou, převáží většinou pozitiva mateřství nad porodními strachy. Žena už má zkušenosti, je si jistější a může ze své sebejistoty čerpat sílu i klid.


I negativní zkušenost s porodnicí se dá využít - udělat si příště lepší průzkum pracovišť, dohodnout se s určitým lékařem či dulou, sestavit si porodní plán. Ale stále je tam moment, kdy je potřeba všechny plány opustit a svěřit se do rukou vyšší moci a “jen" porod skutečně prožít v nejlepší víře, že vše dobře dopadne.


Pokud ve Vás negativní zážitky z porodu přetrvávají, je čas si o tom promluvit.


Připravováno pro časopis Maminka.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page