top of page

Jak se vzdělávám

Psychoterapie je náročná profese. K vysokoškolskému vzdělání je potřeba podstoupit ještě pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik, který umožňuje zažádat o členství v České asociaci pro psychoterapii - největší české organizaci, která sdružuje kvalifikované psychoterapeutky a psychoterapeuty.

Být členkou ČAP znamená také závazek celoživotního profesního rozvoje. Níže naleznete konference, kurzy a výcviky, kterých jsem se zúčastnila:

Niže uvádím své vzdělání relevantní pro vedení psychoterapeutické praxe:

2024

TBA

2023

Psychosomatické aspekty bolesti zad, Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP (osobně, 3h)

​ČAP: Mentoring (online 1,5h)

Transgenerační přenos traumatu - prevence a péče, Rafael institut (online, 1,5h)

ČAP: Etika v psychoterapii (osobně, 4h)

Interview with Dr. Ellyn Bader - How to work with angry and avoidant couples (online 1h)

Diverzita, diverze a verze v české psychoterapii. Prezentace na konferenci České společnosti pro analyticou psychologii Péče o duši (osobně, 1h)

34. Česko-slovenská psychoterapeutická konference Přerov s tématem Psychoterapie: naděje a lidskost (osobně, 56h), aktivní příspěvek: Preventivní programy zdravotních pojišťoven: Naděje na dostupnou kvalifikovanou psychoterapeutickou pomoc nabízenou v privátním sektoru

UUP, EAP and Czech NAO Joint Online Symposium (online, 4h)

2022

Psychoterapeutické Symposium (online, 16h), aktivní účast v panelu Potřebujeme v praxi zpětnou vazbu?

ČAP: Specifika práce s vietnamskou komunitou (online, 2h)

ČAP: Odvrácená strana pornografie (online, 2h)

Kolokvium 2022 PVŠPS (osobně, 4h)

ČAP: Jak efektivně využívat Deepsy při práci s klienty? (online. 4,5h)

​ČAP: Identita v kontextu genderu (onlince, 1,5h)

Náboženství a spiritualita jako téma v psychoterapii, IVGT (osobně, 8h)

ČAP: ADHD u dospělých (online, 1,5h)

Získání European Certificate of psychotherapy

2021

Co je biosyntéza (online 3h)

ČAP Etický den (osobně, 8h)

Therapy reimagined konference -Societal Therapeutics: How therapists Can Contribute to the Betterment of Society (online, 1.5h)

Kolokvium 2021 PVŠPS (osobně, 4h)

ČAP Sex večer pod lampou V.: Polyamorie (online 2h)

NUDZ: Duševní pohoda mámy je důležitá (osobně, 8h)

ČAP Sex večer pod lampou: Specifika péče o lidi s parafilní sexualitou (online, 2h) 

Nástroje v psychosomatice (online, 4h)

2020

CAP Konference Nad krajinou české psychoterapie (online, 3dny, vlastní prezentace Průzkum psychoterapie v privátních praxích, 2h)

Sue Johnson: Attachment Science as a Guide to Psychotherapy (online, 2h)

Therapy re-imagined konference (online, 10h)

2019

Absolutorium dvouletého výcviku Terapie partnerského vztahu (osobně, 5 setkání, 110h)

2018

Absolutorium čtyřletého Komplexního psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD 2 (osobně, 3x2dny v průběhu roku)
Intimita v psychosomatice, CKP Dobřichovice (osobně, 10h)

Externship in Emotionally Focused Therapy (osobně, 4 dny)

bottom of page