Jak se vzdělávám

Psychoterapie je náročná profese. K vysokoškolskému vzdělání je potřeba podstoupit ještě pětiletý komplexní psychoterapeutický výcvik, který umožňuje zažádat o členství v České asociaci pro psychoterapii - největší České organizaci, která sdružuje kvalifikované psychoterapeuty.

Být členem ČAP ale znamená také závazek celoživotního profesního rozvoje. Níže naleznete akce, kurzy a výcviky, kterých jsem se zúčastnila:

Button

Section Title

Niže uvádím své vzdělání relevantní pro vedení psychoterapeutické praxe:

2021

ČAP Etický den (osobně, 8h)

Therapy reimagined konference -Societal Therapeutics: How therapists Can Contribute to the Betterment of Society (online, 1.5h)

ČAP Sex večer pod lampou V.: Polyamorie (online 2h)

NUDZ: Duševní pohoda mámy je důležitá (osobně, 8h)

ČAP Sex večer pod lampou: Specifika péče o lidi s parafilní sexualitou (online, 2h) 

Nástroje v psychosomatice (online, 4h)

2020

CAP Konference Nad krajinou české psychoterapie (online, 3dny, vlastní prezentace Průzkum psychoterapie v privátních praxích, 2h)

Sue Johnson: Attachment Science as a Guide to Psychotherapy (online, 2h)

Therapy re-imagined konference (online, 10h)

2019

Absolutorium dvouletého výcviku Terapie partnerského vztahu (osobně, 5 setkání, 110h)

2018

Absolutorium čtyřletého Komplexního psychoterapeutického výcviku v analytické psychologii

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD 2 (osobně, 3x2dny v průběhu roku)
Intimita v psychosomatice, CKP Dobřichovice (osobně, 10h)

Externship in Emotionally Focused Therapy (osobně, 4 dny)