• Dominika Čechová, M.A.

Jak se dá vztah zachránit?

Mým terapeutickým cílem většinou bývá dosáhnout toho, aby si dva lidé porozuměli i bez mého “překladu”.


Toho dosahuji tím, že se setkávám jak s párem na společných sezeních, tak s oběma partnery zvlášť - a tyto druhy sezení pravidelně střídáme. Během společných sezení pak využíváme zejména rozhovor, při kterém si často vyjasňujeme mužsko-ženské rozdíly komunikace, snažíme se pochopit každého z páru a “ladíme” komunikaci tak, aby vysílala pro oba na jedné vlně a nedocházelo k těm pověstným šumům.


Často pomáhá také použít neverbální techniky - práci s obrázky, hru na terapeutickém pískovišti, využívání symboliky atp., které partnery dostanou z jejich zacykleného komunikačního rámce a poukáží na hlubší vztahové problémy vyžadující péči a ošetření. V individuálních sezeních pak máme prostor věnovat se rodinné historii každého z partnerů a postupně zjišťovat, jak vztahy v původní rodině neustále ovlivňují naše chování v současných vztazích.


K důležitým dovednostem patří také aktivní naslouchání a zvládání konfliktů. Problém je v tom, že teoreticky to zní hrozně jednoduše, ale praxe je náročná. Je rozdíl mezi posloucháním, nasloucháním a slyšením. Zvládnout konflikt může- ale nemusí- znamenat mlčet, ani odejít.

Jako psychoterapeuti procházíme pětiletými sebezkušenostními výcviky, abychom si tyto dovednosti a jemné rozdíly osvojili a dokázali je správně používat - dají se tedy naučit. Ne každý si ale dokáže připustit, že vlastně nějaký problém má a že ho chce řešit na své straně. Daleko jednodušší je vidět problémy u druhého.

A to je ve vztazích zásadní překážka.


#zdravevztahy #rozchod #rozvod


+420 602 735 215

Skype: Dominika Čechová

Palác YMCA

Na Poříčí 1041/12, 110 00

Praha-Nové Město, Czechia

Bankovní spojení: 107-722 970 02 77/0100

  • Facebook
  • Instagram

©2018 by Counseling.cz