top of page
  • Obrázek autoraDominika Čechová, M.A.

Cizí jazyk jako cesta k porozumění

Standardně píšu spíše popularizační články o psychoterapii pro laickou veřejnost. Loni jsem se ovšem rozhodla pokořit i metu impactovaného odborného periodika a sepsala text o párové práci s cizojazyčnými osobami.


Článek si můžete zdarma přečíst zde: https://journals.muni.cz/psychoterapie/article/view/36829Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page